איך ניתן לקבוע מהי 'העסקה פוגענית' בהיעדר חוק?

מיקומך כאן