האם ניתן להתפטר ובכל זאת לקבל את פיצויי הפיטורין?

מיקומך כאן