מתי ואיך אפשר לבטל צוואה?

לציווי של אדם, מה ייעשה ברכושו לאחר לכתו לבית עולמו, גם על פי המשפט האזרחי, יש מאפיינים של קדושה כמעט דתית, ולפיה, 'יש לכבד את רצון הנפטר'. זהו הכלל הבסיסי. עיון בו מלמד שצוואה, האמורה לשקף רצון זה, היא מסמך מרכזי ומשמעותי, שלא ניתן לבטלו. וכך, על פי הכלל, הדבר נכון: קשה עד קשה מאוד לבטל צוואות. עם זאת, קיימים מספר מסלולים משפטיים עיקריים, לביטול צוואה.