העירייה לא סיפקה לגן היתר לשימוש חורג: לקוח המשרד התלונן על רעש וקיבל סגירת הגן ופיצוי על סך 25 אלף שקלים

בשכונת מגורים צמודת קרקע ובה בתים פרטיים, פועל באחד הבתים גן ילדים שאין בבעלותו היתר לשימוש חורג, ומהווה מטרד עבור אחד השכנים. השכן הגיע למשרדנו לבדיקת אפשרות תביעה כנגד הגן בטענה לרעש בלתי סביר.