המכס עצר את ייצוא הזהב ללא סיבה ברורה: לקוח המשרד ערער וזכה בפיצוי

כאשר מעוניינים לייבא סחורה לישראל או לייצא סחורה ממנה, מלבד הסחורה עצמה שיש להעביר במכס, ישנו מעין ‘טופס טיולים’ רגולטורי ותלוי סחורה, שיש למלא. כך למשל, אם מדובר בתוסף תזונה, יש להעביר את המוצרים לאישור משרד הבריאות. אם מדובר לדוגמא בכלים ממונעים, יש לקבל את אישור משרד התחבורה, וכדומה. בכל מקרה כאמור, ישנו דין וחשבון עם המכס.