ערעורו של עו”ד אורי דניאל לעליון התקבל – “אין שום זכויות בחלקה למעט חלק המקרקעין המוחכר”

בבית המשפט המחוזי התנהלה תביעה על קרקע ובה היה בניין ברחוב ז’בוטינסקי ברמת גן, אשר חלק מן הדיירים בו היו דיירים מוגנים. לאותה קרקע הוסיפו זכויות בנייה, מתוך מטרה להרוס את הבניין הקיים ולבנות בניין חדש עם יותר דירות. המקרה שנדון בבית משפט מחוזי עסק בדייר מוגן, אשר לימים שדרג את הזכויות שהיו לו לחוכר…

הפקעת קרקע: על חוקיות ההפקעה והפיצוי הראוי

לאחרונה החלה רפורמת פדיון הקרקעות של משרד האוצר, המאפשרת כעת למדינה לפנות קרקעות חקלאיות בהליך מהיר, לטובת בנייה למגורים. החוק כיום מאפשר הענקת פיצוי לבעלי קרקעות חקלאיות שייעודן שונה לטובת מגורים, בסכומים של עד 50 אלף ש”ח לכל דונם. אלא שהחקלאים דורשים פיצויים גבוהים בהרבה – עד 250 אלף ש”ח לדונם, פי חמישה מסכום הפיצוי המקורי.