החלטה מנהלית – חכירת חנייה לתקופה של פחות מ-25 שנה פטורה ממס רכישה

מיקומך כאן