מעמדה של ידועה בציבור כיורשת של בן זוגה, הרשום כנשוי

מיקומך כאן